ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม 0899449170, ผอ.โรงพยาบาลสังคม 0817686415 คุณรัศมี 0961561955, 0885484313 หรือ 042-441029 ต่อ 113 หรือ 081-3207459 หรือเว็บไซต์ www.analayometta.com