ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานพัสดุ พนักงานบริการ ผู้ช่วยนักกายภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร พนักงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ จำนวน ๕ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 จำนวน 1 ล้านบาท 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายวัน จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-จพงพัสดุ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายวัน จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พนักงานขับรถยนต์ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายวัน จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นักกายภาพบำบัด 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายวัน จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นักรังสีการแพทย์ 27 February 2562