ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานพัสดุ พนักงานบริการ ผู้ช่วยนักกายภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร พนักงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล สมทุบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน รพ.สังคม 14 June 2561
ประกาศโรงพยาบาล เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ 25 December 2560
ประกาศ อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 December 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 December 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2) 22 December 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 December 2560
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2562 22 December 2560
ก้าวคนละก้าว 22 December 2560