ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานพัสดุ พนักงานบริการ ผู้ช่วยนักกายภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร พนักงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ จำนวน ๕ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ จำนวน ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 February 2562
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 จำนวน 1 ล้านบาท 27 February 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล สมทุบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน รพ.สังคม 14 June 2561
ประกาศโรงพยาบาล เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ 25 December 2560
ประกาศ อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 December 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 December 2560