โรงพยาบาลสังคม SANGKHOM HOSPITAL
เลขที่ 72 หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
 

โทรศัพท์ Tel. : 042-441029, 042-441051, 042-441414, 042-4411326
โทรสาร Fax : 042-441413

เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตึกอำนวยการ (ตึกเก่า)

2102 ตรวจโรค 1 2103 ตรวจโรค 2  2104 ตรวจโรค 3
2108 ห้องฉุกเฉิน ER  2122 ผู้ป่วยนอก OPD  2109 ตึกผู้ป่วยใน IPD
2106 ทันตกรรม Dental 2114 เภสัชกรรม  DRUG ส่งเสริมสุขภาพ PCU
2107 ห้องคลอด LR คลินิกโรคเรื้อรัง NCD 2120 เอ็กซเรย์ X-RAY
2112 เวชระเบียน กายภาพบำบัด 2105 ชันสูตร LAB
2121 แพทย์แผนไทย 2125 ห้องให้คำปรึกษา 2128 งานประกันสุขภาพ & COC & HA
2113 กลุ่มการพยาบาล Nurse 1104 บริหารงานทั่วไป Call Operator 2121 สารสนเทศทางการแพทย์ IT
2115 หน่วยจ่ายกลาง Supply 2116 โรงครัว ซ่อมบำรุง

เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตึกอนาลโยเมตตา หลวงพ่อจันมี (ตึกใหม่ 5 ชั้น)

1104 ห้องปฏิบัติการ Control 1601 ห้องรับรอง (ดาดฟ้า)             
1105-1106 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER     
1108 ห้องเวชระเบียน,ชำาระเงิน, จ่ายยา    
1110 ศูนย์ฟอกไต    
1204 ผู้ป่วยใน WARD สามัญหญิง (ชั้น2)    
1304 ผู้ป่วยใน WARD สามัญชาย (ชั้น3)    
1413 ผู้ป่วยใน WARD พิเศษ (ชั้น4)    
1513 ผู้ป่วยใน WARD พิเศษสงฆ์ (ชั้น5)    

 

ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลสังคม
ได้ที่บันชี "วัดป่านาขาม เพื่อสร้างโรงพยาบาลสังคม
- ธนาคารกสิกรไทยสาขาศรีเชียงใหม่ 392-2-27277-7
- ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีเชียงใหม่ 432-0-19202-8
ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :
- พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม 0899449170
- ผอ.โรงพยาบาลสังคม 0935599696
- คุณรัศมี 0961561955, 0885484313
- แผนกบริหารงานทั่วไป 042-441029 ต่อ 113 หรือ 081-3207459
หรือเว็บไซต์ www.analayometta.com หรือ facebook.com/ตึกอนาลโยเมตตา

 update24052560 1031 250 update24052560 1034 250 แผนที่ตั้ง