โรงพยาบาลสังคม SANGKHOM HOSPITAL
เลขที่ 72 หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
 

โทรศัพท์ Tel. : 042-441029, 042-441051, 042-4411326
โทรสาร Fax : 042-441413, 042-441414 (**หน่วยไตเทียม)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

อาคารอำนวยการ

2102 ตรวจโรค 1 2103 ตรวจโรค 2  2104 ตรวจโรค 3
  2122 ผู้ป่วยนอก OPD  2108 คลินิกโรคเรื้อรัง NCD
2106 ทันตกรรม Dental 2114 เภสัชกรรม  DRUG 2120 เอ็กซเรย์ X-RAY
2107 ห้องคลอด LR  2125 ห้องให้คำปรึกษา, คลินิกบำบัดยาเสพติด 2105 ชันสูตร LAB
2112 เวชระเบียน & งานประกันสุขภาพ 1104 บริหารงานทั่วไป, การเงิน, พัสดุ 2128 งานประกันสุขภาพ & COC & HA
2121 แพทย์แผนไทย 2116 โรงครัว 2124 สารสนเทศทางการแพทย์ IT & กองทุน พรบ.อุบัติเหตุ
2113 กลุ่มการพยาบาล Nurse  2115 หน่วยจ่ายกลาง Supply  2118 ยานพาหนะ

อาคารส่งเสริมสุขภาพชุมชน (PCU) 

2110 ส่งเสริมสุขภาพ (PCU)        2101 ห้องแยกโรค Negative Pressure   2111 กายภาพบำบัด                                            
2125  ห้องให้คำปรึกษา, คลินิกเพื่อนใจสังคม    

อาคารแพทย์แผนไทย

2121 แพทย์แผนไทย    
     

ตึกวรลาโภอนุสรณ์ (หลวงปู่เหรียญ)

1105-1106 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER 24 ชม.   
1108 ห้องเวชระเบียน (อุบัติเหตุฉุกเฉิน)    
1110 หน่วยไตเทียม ** FAX 042-441414    
1205 ผู้ป่วยใน WARD สามัญหญิง (ชั้น2)    
1305 ผู้ป่วยใน WARD สามัญชาย (ชั้น3)    
1413 ผู้ป่วยใน WARD พิเศษ (ชั้น4)    
   

ร่วมทำบุญจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลสังคม

ได้ที่บันชี "วัดป่านาขาม เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์
- ธนาคารกสิกรไทย 044-3-37229-6 

ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :
- พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม 089-9449170
- ผอ.โรงพยาบาลสังคม 081-7686415
- คุณรัศมี 096-1561955, 088-5484313
- แผนกบริหารงานทั่วไป 042-441029 ต่อ 1104 หรือ 081-3207459 
 

 แผนที่ตั้ง