โรงพยาบาลสังคม SANGKHOM HOSPITAL
เลขที่ 72 หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
 

โทรศัพท์ Tel. : 042-441029, 042-441051, 042-4411326
โทรสาร Fax : 042-441413, 042-441414 (**หน่วยไตเทียม)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตึกอำนวยการ (ตึกเก่า)

2102 ตรวจโรค 1 2103 ตรวจโรค 2  2104 ตรวจโรค 3
1105 ห้องฉุกเฉิน ER  2122 ผู้ป่วยนอก OPD  2108 คลินิกโรคเรื้อรัง NCD
2106 ทันตกรรม Dental 2114 เภสัชกรรม  DRUG ส่งเสริมสุขภาพ PCU
2107 ห้องคลอด LR   2120 เอ็กซเรย์ X-RAY
2112 เวชระเบียน & งานประกันสุขภาพ กายภาพบำบัด 2105 ชันสูตร LAB
2121 แพทย์แผนไทย 2125 ห้องให้คำปรึกษา, คลินิกบำบัดยาเสพติด 2128 งานประกันสุขภาพ & COC & HA
2113 กลุ่มการพยาบาล Nurse 1104 บริหารงานทั่วไป Call Operator 2124 สารสนเทศทางการแพทย์ IT & กองทุน พรบ.อุบัติเหตุ
2115 หน่วยจ่ายกลาง Supply 2116 โรงครัว ซ่อมบำรุง

เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตึกอนาลโยเมตตา หลวงพ่อจันมี (ตึกใหม่ 5 ชั้น)

1105-1106 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER 24 ชม.   1601 ห้องรับรอง (ชั้นดาดฟ้า ลานธรรม)  
1108 ห้องเวชระเบียน (อุบัติเหตุฉุกเฉิน)    
1110 หน่วยไตเทียม ** FAX 042-441414    
1205 ผู้ป่วยใน WARD สามัญหญิง (ชั้น2)    
1205 ผู้ป่วยใน WARD สามัญชาย (ชั้น2)    
1413 ผู้ป่วยใน WARD พิเศษ (ชั้น4)    
1513 ผู้ป่วยใน WARD พิเศษสงฆ์ (ชั้น5)    

 

ร่วมทำบุญจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลสังคม
ได้ที่บันชี "วัดป่านาขาม เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์
- ธนาคารกสิกรไทย 044-3-37229-6 

ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :
- พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม 089-9449170
- ผอ.โรงพยาบาลสังคม 081-7686415
- คุณรัศมี 096-1561955, 088-5484313
- แผนกบริหารงานทั่วไป 042-441029 ต่อ 1104 หรือ 081-3207459
หรือเว็บไซต์ www.analayometta.com หรือ facebook.com/ตึกอนาลโยเมตตา

 

 แผนที่ตั้ง