Up

ITA ปีงบ 2564

EB-1 (4)
EB-2 (35)
EB-3 (4)
EB-4 (16)
EB-5 (12)
EB-6 (2)
EB-7 (4)
EB-8 (5)
EB-10 (5)
EB-11 (4)
EB-13 (4)
EB-14 (4)
EB-15 (4)
EB-16 (5)
EB-17 (3)
EB-19 (4)
EB-20 (4)
EB-24 (5)
EB-23 (4)
EB1 1 บันทึกคำสั่งลงนาม
EB1 1.2 ประกาศ คำสั่ง
EB1 1.3 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
EB1 1.4 การติดตาม
EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2 1.14 คกก จริยธรรม
EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
EB2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB2 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
EB2 1.7 ข้อมูลการติดต่อ
EB2 1.7 โรงพยาบาลสังคม ที่อยู่ 72 หมู่ 3 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
EB2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
EB2 1.9 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB2 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
EB2 11 ขั้นตอนการให้บริการ
EB2 11 คู่มือการ
EB2 2.1 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
Powered by Phoca Download