Up

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_รายเดือน_12042565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_รายวัน_12042565
รับสมัคร_จพสาสุข_จพพัสดุ_ผู้ช่วยเหลือไข้_พนงบริการ_11032565
รับสมัคร_พยาบาลวิชาชีพ_11032565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_ทักษะ_สมรรถนะ_22032565
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกประกาศรับสมัครcancel08082564
รับสมัคร_พยาบาล2_พนักงานบริการ1_082564
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2564
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ปีงบ 2563
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปีงบ 6/2563
พนักงานราชการ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสังคม ปีงบ 5/2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีงบ 5/2563
พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบ 3/2562
ผู้ช่วยโภชนากร 1 อัตรา ปีงบ 3/2562
พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ปีงบ 2/2562
พนักงานบริการ 2 อัตรา ปีงบ 2/2562
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปีงบ 2/2562
ผู้ช่วยนักกายภาพ 1 อัตรา ปีงบ 2/2562
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ปีงบ 2562
 
 
Powered by Phoca Download