รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร พนักงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินรายคาบ โรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนากร 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท, พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : : คลิก