รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานพัสดุ พนักงานบริการ ผู้ช่วยนักกายภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินรายคาบ โรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 750 บาท, พนักงานพัสดุ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท, พนักงานบริการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท, ผู้ช่วยกายภาพ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : : คลิก