รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินรายวัน โรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 750 บาท พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาทปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : : คลิก