สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามเอกสารไฟล์ที่แนบ