ขอเชิญร่วมทำบุญจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
 
มูลค่ารวมทั้งหมด 80 ล้าน
 
ขอเชิญสมทบ เครื่องมือทางการแพทย์ 900px

ร่วมบริจาคผ่านบัญชี วัดป่านาขาม เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์"