"พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐"

แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ จิตอาสาเฉพาะกิจ โรงพยาบาลสังคม ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ ๙) ณ ที่ว่าการอำเภอสังคม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ พากันหลั่งไหลเดินทางมาเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณา

หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 72 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 77 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 85 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 58 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 70 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 80 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 15 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 9 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 92

หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 49 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 86 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 26102560 98

 หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพิ่มเติม คลิ๊ก