ประมวลภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 
ณ วัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ในวันที่ ๒ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๐
สรุปยอดทั้งเงินสดและที่โอนเข้าบัญชี สุทธิทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ขออนุโมทนาบุญมหากุศลรวม
เป็นหนึ่งเพื่อสาธารณะประโยชน์กับเหล่าญาติธรรมสาธุชนทุกดวงจิต
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย จนกว่าจะแล้วเสร็จ
เพื่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

DSCF8327 127 DSCF8272 72 DSCF8343 143 DSCF8474 273 DSCF8512 311 ทอดผ้าป่าวัดป่านาขาม2 3กย60 66

ประมวลภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 3 กันยายน 2560 ณ วัดป่านาขาม เพิ่มเติม คลิ๊ก