การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560
ด้วยโรงพยาบาลสังคมได้รับคัดเลือกเข้าประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ประเภทโรงพยาบาลชุมชน รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

S0467288 S0447283 S0297230 mo DSCF7155 mo S0077132 mo ประเมินต้นแบบสังคม60 ๑๗๐๙๑๓ 0326 ประเมินต้นแบบสังคม60 ๑๗๐๙๑๓ 0218 ประเมินต้นแบบสังคม60 ๑๗๐๙๑๓ 0188 ประเมินต้นแบบสังคม60 ๑๗๐๙๑๓ 0258

การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย เพิ่มเติม คลิ๊ก