ทีม Mini Mert SRRT โรงพยาบาลสังคม ลงประเมินสถานการณ์นำ้ท่วมและให้บริการประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

ทีม Mini Mert SRRT โรงพยาบาลสังคม กับทีมสสอ.สังคม นำโดย ผอ.นพ.บรรจบ. อุบลแสนผอ.รพ.สังคม ลงประเมินสถานการณ์นำ้ท่วมและให้บริการประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ในเขตพื้นที่ บ้านวงมล ต.บ้านม่วง 

SKH MIMIMERT 072560 4 SKH MIMIMERT 072560 3 SKH MIMIMERT 072560 2 SKH MIMIMERT 072560 1