รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2560

ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : คลิก