รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ 04/2560

ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : : คลิก