รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ปีงบประมาณ 03/2560

            ด้วยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลสังคม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง และนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ตามรายละเอียดการรับสมัครนี้ : คลิก