Up

M0IT23

23_1_บันทึกข้อความลงนามประกาศเจต
23_2_ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
23_3_คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
23_4_บันทึกข้อความแจ้งเวียน
23_1_ไตรมาส4_บันทึกลงนาม
23_2_ไตรมาส4_PrintScreen
23_3_ไตรมาส4_URLที่วางPrint Screen
23_4_ไตรมาส4_แบบฟอร์มขอเผยแพร่
 
 
Powered by Phoca Download